Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie liczby Pi metodą Brouncker'a Wyznaczanie liczby Pi1955
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji sin(x)- regula falsi Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2086
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2937
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1673
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD1184
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1408
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1398
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1468
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa1081
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku1108
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg936
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg2231
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1473
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1251
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1757
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max2032
Zadanie 102Bazy danych zadania maturalne78
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20024044
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20132519
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1471
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne3195
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)3439
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1939
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1386
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas979
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1788
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki4052
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1549
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1233
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1199
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1283
Zapis do pliku Pliki tekstowe1768
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe1212
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe2127
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2665
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1835
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while1124
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1074
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1530
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1335
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście810
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2302
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście940
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg937
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20112360
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne3535
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1426
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1387
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1812
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........3048
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT