Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie liczby Pi metodą Brouncker'a Wyznaczanie liczby Pi1988
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji sin(x)- regula falsi Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2126
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2995
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1700
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD1210
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1443
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1424
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1494
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa1102
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku1128
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg954
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg2273
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1493
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1270
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1788
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max2096
Zadanie 102Bazy danych zadania maturalne118
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20024129
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20132615
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1496
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne3262
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)3483
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1963
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1405
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas1012
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1808
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki4116
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1580
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1255
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1227
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1315
Zapis do pliku Pliki tekstowe1820
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe1253
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe2171
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2703
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1858
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while1138
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1100
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1554
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1357
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście843
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2331
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście969
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg956
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20112432
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne3591
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1457
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1406
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1836
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........3107
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT