Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie liczby Pi metodą Brouncker'a Wyznaczanie liczby Pi1736
Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji sin(x)- regula falsi Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2033
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2665
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1623
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD1145
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1356
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1352
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1429
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa1039
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku1065
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg905
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg2166
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1443
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1212
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1540
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1958
Zadanie 102Bazy danych zadania maturalne0
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20023912
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20132404
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1424
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne3056
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)3350
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1896
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1344
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas928
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1745
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki3812
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1502
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1189
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1157
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1235
Zapis do pliku Pliki tekstowe1529
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe983
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe1894
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2609
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1786
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while1083
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1034
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1488
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1294
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście764
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2234
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście891
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg904
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20112248
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne3431
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1383
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1344
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1780
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........2953
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT