Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2339
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1457
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD1000
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1178
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1195
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1304
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa909
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku913
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg782
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg1931
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1347
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1099
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1381
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1707
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20023482
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20132030
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1273
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne2732
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)3078
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1759
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1170
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas805
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1585
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki3585
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1348
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1055
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1032
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1080
Zapis do pliku Pliki tekstowe1275
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe795
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe1655
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2426
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1652
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while950
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 917
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1339
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1180
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście638
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2061
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście728
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg790
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20111991
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne3020
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1259
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1198
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1642
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........2645
Zliczacz słów w tekścieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1235
Zliczanie liczb i liter w tekscieZliczanie znaków, słów.........1340
Zliczanie liczb i liter występujących w tekście Tablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1135
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT