Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2583
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1591
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD1111
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1321
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1321
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1394
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa1002
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku1029
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg888
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg2121
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1426
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1188
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1504
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1900
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20023818
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20132313
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1394
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne2984
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)3300
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1867
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1316
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas895
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1709
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki3758
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1461
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1157
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1123
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1200
Zapis do pliku Pliki tekstowe1458
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe937
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe1849
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2565
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1756
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while1058
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1005
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1458
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1270
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście737
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2184
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście861
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg892
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20112165
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne3357
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1350
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1314
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1751
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........2881
Zliczacz słów w tekścieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1355
Zliczanie liczb i liter w tekscieZliczanie znaków, słów.........1469
Zliczanie liczb i liter występujących w tekście Tablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1215
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT