Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2479
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1545
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD1078
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1268
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1273
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1362
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa974
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku982
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg849
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg2033
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1397
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1157
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1462
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1830
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20023664
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20132223
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1354
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne2892
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)3223
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1830
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1267
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas864
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1663
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki3693
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1418
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1127
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1095
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1166
Zapis do pliku Pliki tekstowe1392
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe891
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe1772
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2518
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1718
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while1020
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 978
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1416
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1238
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście707
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2134
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście820
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg847
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20112096
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne3145
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1321
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1268
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1702
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........2796
Zliczacz słów w tekścieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1305
Zliczanie liczb i liter w tekscieZliczanie znaków, słów.........1420
Zliczanie liczb i liter występujących w tekście Tablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1189
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT