Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
W
Wyznaczanie n-tej potęgi z liczbyPotęgowanie2263
Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioruMin max odczyt z pliku1418
Wyznaczanie NWD - a tablica statyczneNWD973
Wyznaczanie wartości dwumianu newtonaKombinacje1147
Wyznaczanie współrzędnych środka odcinkaProsta, Punkty1170
Wyznaczenie cyfr dla danej liczby (rekurencja)Cyfry1279
Wyznaczenie wartości maksymalnej w tablicy wraz z podaniem jej pozycji.Min max - tablica jednowymiarowa886
Wyznacznie dzielników dla liczby minimalnej w zbiorze.Min max odczyt z pliku894
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg756
Wzajemne położenie dwóch okręgów na płaszczyźnieOkrąg1872
Wzór Eulera-wielomian jednej zmiennej w(x)=x^2 + x + 41Wyznaczanie liczb pierwszych1330
Z
Zabezpieczenie programu haslem - funkcja mainmain()1078
Zabezpieczenie przed źle ustawionym wskaźnikiemWskaźniki1351
zadania funkcje suma, średnia, min, max, licz.jeżeli, jeżeli, suma.jeżelijeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1637
Zadanie 6 - konwersja z posaci infiksowej na ONP (matura probna 2002)Algorytmy matura 20023363
Zadanie matura 2013 - Liczby binarne Algorytmy matura 20131960
Zamiana i odwrócenie wpisanego strumieniaWspak1241
Zamiana kolumn miejscamiTablice dwuwymiarowe statyczne2591
Zamiana liczb dziesiętnych na binarne - rekurencjaKonwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)2973
Zamiana litrów na galonyKonwersja jednostek miar1727
Zamiana oceny liczbowej na słownąInstrukcja switch (wybór) 1124
Zamiana podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData czas785
Zamiana stopni na radianyKonwersja jednostek miar1545
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny.Ułamki3536
Zamiana w słowie małych liter na duże i dowrotnieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1315
Zamiana wierszy z kolumnami a liczba maksymalnaMin max - tablica dwuwymiarowa1033
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 12 na odpowiadający jej miesiąc.Data1009
Zamiany podanej przez użytkownika liczby naturalnej od 1 do 7 na dzień tygodniaData1042
Zapis do pliku Pliki tekstowe1224
Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowoPliki tekstowe748
Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowegoPliki tekstowe1602
Zapisanie w tablicy dynamicznej 10 liczb i obliczanie...Tablice jednowymiarowe dynamiczne2369
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanieTablice jednowymiarowe statyczne1626
Zasada funkcjonowania pętli z warunkiem while(i), while(!i) i do...while(i), do...while(!i)while920
Zastępowanie kolejnych cyfr liczby ich kwadratamiObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 890
Zastosowanie funkcji itoa() - konwersja liczbstdlib.h1294
Zastosowanie funkcji reserve()Zastosowanie funkcji reserve()1158
zastosowanie pełnego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorcóww w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście617
Zastosowanie twierdzenia sinusów i cosinusówFunkcje trygonometryczne2020
Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekścieWyszukiwania wzorcóww w tekście699
Zastoswowanie twierdzenia sinusów dla obliczenia pola trójkąta ...Okrąg758
Zegar - zadanie 1 a,c (matura 2011)Algorytmy matura 20111891
Zerowanie tablicy dwuwymiarowej dynamicznej m x nTablice dwuwymiarowe dynamiczne2919
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe dynamiczne1237
Zerowanie tablicy wypełnionej liczbamiTablice jednowymiarowe statyczne1171
Zestawienie ocen semestralnychlicz.jeżeli()1616
Zliczacz literZliczanie znaków, słów.........2531
Zliczacz słów w tekścieTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1206
Zliczanie liczb i liter w tekscieZliczanie znaków, słów.........1302
Zliczanie liczb i liter występujących w tekście Tablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1113
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT