Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
M
Manipulatory hex, oct,dec, showbase,showposManipulatory2092
Manipulatory scientific, setprecision,noshowposManipulatory1734
Manipulatory setw(int n),setfill(char c), internal Manipulatory1920
Manpulatory boolalpha, noboolalpha;Manipulatory1831
Matura 2005 informatyka próbna Szkoła Bazy danych zadania maturalne1643
Matura 2012 zad 4 Trójkąt PascalaMatura Excel1139
Matura rozszerzona z informatyki grudzien 2004 zadanie 6Algorytmy matura 20041129
Matura rozszerzona z informatyki maj 2006 arkusz 1 zadanie 1Algorytmy matura 20061739
MedianaStatystyka2524
Metoda eliminacji GaussaUkład równań2039
Metoda Monte Carlo a wyznaczanie liczby pi Wyznaczanie liczby Pi5840
Metoda Newtona (stycznych)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2997
Metoda równego podziału (metoda połowienia, metoda bisekcji, metoda połowienia przedziału)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji3290
Metoda siecznychWyznaczanie miejsc zerowych funkcji1918
Metoda Simpsona obliczania całki oznaczonejObliczanie pola1690
Miary długościKonwersja jednostek miar1374
Mieszkania Bazy danych zadania maturalne2051
Min max - pętla forMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1626
Min max (tablica jednowymiarowa)Min max - tablica jednowymiarowa1303
Min max pętla whileMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1464
Min Max wer. IMin max - tablica jednowymiarowa1259
Min max wyszukiwanie elementu w tablicy dynamicznej jednowymiarowejMin max tablica jednowymiarowa dynamiczna1292
Minimalny i maksymalny element w tablicy dwuwymiarowejMin max - tablica dwuwymiarowa2370
Mnozenie macierzyMacierze2274
Mnozenie macierzy z zapisem do plikuMacierze2115
Mnożenie macierzy przez skalarMacierze1697
Mnożenie za pomocą dodawania (rekurencja)Rekurencja - wybrane przykłady3072
Modyfikacja danych poprzez wskazanie przez wskaźnikWskaźniki1470
Mrówka LangtonaZadania poziom zawansowany2552
N
N-ta potęgą z liczbyPotęgowanie2914
N-ty wyraz ciągu aytmetycznegoCiągi arytmetyczne1354
N-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencja)Ciąg Fibonacciego2499
N-ty wyraz ciągu geometrycznegoCiąg geometryczny1494
Najczęściej występującaStatystyka1142
najczęściej występująca dane pobierane z plikuStatystyka1236
Najlepsza suma w ciąguAlgorytmy matura 20051291
Najlepsze sumy - rozwiązanie linioweAlgorytmy matura 20022953
Najlepszy podciąg - matura 2002 - arkusz 1Algorytmy matura 20021610
Najpopularniejszy element w ciągu Lider/ sprawdzanie czy w zbiorze istnieje lider1725
Najwieksze k naturalne, gdzie k^2 - 3 * k + 22 < P jest spełniona (P - parametr)Nierówności1191
Największy i najmniejszy element listyListy1349
Największy wspólny dzielnik dla liczb z plikuNWD1368
Noworodki Bazy danych zadania maturalne1997
Numerator wierszyZadania poziom zawansowany1262
NWD - a ciąg FibonacciegoNWD1461
NWD - wersja podstawowaNWD1617
NWD (wykorzystanie operacji reszty z dzielenia)NWD1257
NWD język CNWD2732
NWD rekurencjaNWD rekurencja1292
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1165
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT