Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
M
Manipulatory hex, oct,dec, showbase,showposManipulatory1881
Manipulatory scientific, setprecision,noshowposManipulatory1519
Manipulatory setw(int n),setfill(char c), internal Manipulatory1695
Manpulatory boolalpha, noboolalpha;Manipulatory1620
Matura 2005 informatyka próbna Szkoła Bazy danych zadania maturalne1489
Matura 2012 zad 4 Trójkąt PascalaMatura Excel955
Matura rozszerzona z informatyki grudzien 2004 zadanie 6Algorytmy matura 2004969
Matura rozszerzona z informatyki maj 2006 arkusz 1 zadanie 1Algorytmy matura 20061491
MedianaStatystyka2312
Metoda eliminacji GaussaUkład równań1745
Metoda Monte Carlo a wyznaczanie liczby pi Wyznaczanie liczby Pi5347
Metoda Newtona (stycznych)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2766
Metoda równego podziału (metoda połowienia, metoda bisekcji, metoda połowienia przedziału)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2828
Metoda siecznychWyznaczanie miejsc zerowych funkcji1712
Metoda Simpsona obliczania całki oznaczonejObliczanie pola1524
Miary długościKonwersja jednostek miar1207
Mieszkania Bazy danych zadania maturalne1861
Min max - pętla forMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1446
Min max (tablica jednowymiarowa)Min max - tablica jednowymiarowa1172
Min max pętla whileMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1334
Min Max wer. IMin max - tablica jednowymiarowa1093
Min max wyszukiwanie elementu w tablicy dynamicznej jednowymiarowejMin max tablica jednowymiarowa dynamiczna1181
Minimalny i maksymalny element w tablicy dwuwymiarowejMin max - tablica dwuwymiarowa2162
Mnozenie macierzyMacierze2020
Mnozenie macierzy z zapisem do plikuMacierze1773
Mnożenie macierzy przez skalarMacierze1457
Mnożenie za pomocą dodawania (rekurencja)Rekurencja - wybrane przykłady2765
Modyfikacja danych poprzez wskazanie przez wskaźnikWskaźniki1264
Mrówka LangtonaZadania poziom zawansowany2252
N
N-ta potęgą z liczbyPotęgowanie2369
N-ty wyraz ciągu aytmetycznegoCiągi arytmetyczne1215
N-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencja)Ciąg Fibonacciego2256
N-ty wyraz ciągu geometrycznegoCiąg geometryczny1308
Najczęściej występującaStatystyka982
najczęściej występująca dane pobierane z plikuStatystyka1078
Najlepsza suma w ciąguAlgorytmy matura 20051149
Najlepsze sumy - rozwiązanie linioweAlgorytmy matura 20022469
Najlepszy podciąg - matura 2002 - arkusz 1Algorytmy matura 20021410
Najpopularniejszy element w ciągu Lider/ sprawdzanie czy w zbiorze istnieje lider1529
Najwieksze k naturalne, gdzie k^2 - 3 * k + 22 < P jest spełniona (P - parametr)Nierówności1075
Największy i najmniejszy element listyListy1164
Największy wspólny dzielnik dla liczb z plikuNWD1190
Noworodki Bazy danych zadania maturalne1785
Numerator wierszyZadania poziom zawansowany1075
NWD - a ciąg FibonacciegoNWD1320
NWD - wersja podstawowaNWD1484
NWD (wykorzystanie operacji reszty z dzielenia)NWD1068
NWD język CNWD2455
NWD rekurencjaNWD rekurencja1188
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1013
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT