Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
M
Manipulatory hex, oct,dec, showbase,showposManipulatory2033
Manipulatory scientific, setprecision,noshowposManipulatory1664
Manipulatory setw(int n),setfill(char c), internal Manipulatory1865
Manpulatory boolalpha, noboolalpha;Manipulatory1773
Matura 2005 informatyka próbna Szkoła Bazy danych zadania maturalne1608
Matura 2012 zad 4 Trójkąt PascalaMatura Excel1092
Matura rozszerzona z informatyki grudzien 2004 zadanie 6Algorytmy matura 20041087
Matura rozszerzona z informatyki maj 2006 arkusz 1 zadanie 1Algorytmy matura 20061681
MedianaStatystyka2455
Metoda eliminacji GaussaUkład równań1932
Metoda Monte Carlo a wyznaczanie liczby pi Wyznaczanie liczby Pi5710
Metoda Newtona (stycznych)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2941
Metoda równego podziału (metoda połowienia, metoda bisekcji, metoda połowienia przedziału)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji3169
Metoda siecznychWyznaczanie miejsc zerowych funkcji1854
Metoda Simpsona obliczania całki oznaczonejObliczanie pola1636
Miary długościKonwersja jednostek miar1330
Mieszkania Bazy danych zadania maturalne2000
Min max - pętla forMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1574
Min max (tablica jednowymiarowa)Min max - tablica jednowymiarowa1272
Min max pętla whileMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1428
Min Max wer. IMin max - tablica jednowymiarowa1207
Min max wyszukiwanie elementu w tablicy dynamicznej jednowymiarowejMin max tablica jednowymiarowa dynamiczna1267
Minimalny i maksymalny element w tablicy dwuwymiarowejMin max - tablica dwuwymiarowa2303
Mnozenie macierzyMacierze2207
Mnozenie macierzy z zapisem do plikuMacierze2006
Mnożenie macierzy przez skalarMacierze1625
Mnożenie za pomocą dodawania (rekurencja)Rekurencja - wybrane przykłady2999
Modyfikacja danych poprzez wskazanie przez wskaźnikWskaźniki1420
Mrówka LangtonaZadania poziom zawansowany2446
N
N-ta potęgą z liczbyPotęgowanie2748
N-ty wyraz ciągu aytmetycznegoCiągi arytmetyczne1322
N-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencja)Ciąg Fibonacciego2426
N-ty wyraz ciągu geometrycznegoCiąg geometryczny1440
Najczęściej występującaStatystyka1105
najczęściej występująca dane pobierane z plikuStatystyka1192
Najlepsza suma w ciąguAlgorytmy matura 20051250
Najlepsze sumy - rozwiązanie linioweAlgorytmy matura 20022751
Najlepszy podciąg - matura 2002 - arkusz 1Algorytmy matura 20021550
Najpopularniejszy element w ciągu Lider/ sprawdzanie czy w zbiorze istnieje lider1667
Najwieksze k naturalne, gdzie k^2 - 3 * k + 22 < P jest spełniona (P - parametr)Nierówności1159
Największy i najmniejszy element listyListy1302
Największy wspólny dzielnik dla liczb z plikuNWD1328
Noworodki Bazy danych zadania maturalne1933
Numerator wierszyZadania poziom zawansowany1207
NWD - a ciąg FibonacciegoNWD1426
NWD - wersja podstawowaNWD1585
NWD (wykorzystanie operacji reszty z dzielenia)NWD1206
NWD język CNWD2669
NWD rekurencjaNWD rekurencja1263
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1116
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT