Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
M
Manipulatory hex, oct,dec, showbase,showposManipulatory1924
Manipulatory scientific, setprecision,noshowposManipulatory1563
Manipulatory setw(int n),setfill(char c), internal Manipulatory1744
Manpulatory boolalpha, noboolalpha;Manipulatory1664
Matura 2005 informatyka próbna Szkoła Bazy danych zadania maturalne1531
Matura 2012 zad 4 Trójkąt PascalaMatura Excel998
Matura rozszerzona z informatyki grudzien 2004 zadanie 6Algorytmy matura 2004999
Matura rozszerzona z informatyki maj 2006 arkusz 1 zadanie 1Algorytmy matura 20061550
MedianaStatystyka2361
Metoda eliminacji GaussaUkład równań1807
Metoda Monte Carlo a wyznaczanie liczby pi Wyznaczanie liczby Pi5505
Metoda Newtona (stycznych)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2832
Metoda równego podziału (metoda połowienia, metoda bisekcji, metoda połowienia przedziału)Wyznaczanie miejsc zerowych funkcji2960
Metoda siecznychWyznaczanie miejsc zerowych funkcji1754
Metoda Simpsona obliczania całki oznaczonejObliczanie pola1566
Miary długościKonwersja jednostek miar1243
Mieszkania Bazy danych zadania maturalne1910
Min max - pętla forMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1490
Min max (tablica jednowymiarowa)Min max - tablica jednowymiarowa1199
Min max pętla whileMin Max - pętla for i while bez tablicy i pliku1360
Min Max wer. IMin max - tablica jednowymiarowa1126
Min max wyszukiwanie elementu w tablicy dynamicznej jednowymiarowejMin max tablica jednowymiarowa dynamiczna1201
Minimalny i maksymalny element w tablicy dwuwymiarowejMin max - tablica dwuwymiarowa2207
Mnozenie macierzyMacierze2085
Mnozenie macierzy z zapisem do plikuMacierze1854
Mnożenie macierzy przez skalarMacierze1510
Mnożenie za pomocą dodawania (rekurencja)Rekurencja - wybrane przykłady2888
Modyfikacja danych poprzez wskazanie przez wskaźnikWskaźniki1313
Mrówka LangtonaZadania poziom zawansowany2317
N
N-ta potęgą z liczbyPotęgowanie2514
N-ty wyraz ciągu aytmetycznegoCiągi arytmetyczne1247
N-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencja)Ciąg Fibonacciego2324
N-ty wyraz ciągu geometrycznegoCiąg geometryczny1341
Najczęściej występującaStatystyka1012
najczęściej występująca dane pobierane z plikuStatystyka1114
Najlepsza suma w ciąguAlgorytmy matura 20051179
Najlepsze sumy - rozwiązanie linioweAlgorytmy matura 20022545
Najlepszy podciąg - matura 2002 - arkusz 1Algorytmy matura 20021459
Najpopularniejszy element w ciągu Lider/ sprawdzanie czy w zbiorze istnieje lider1572
Najwieksze k naturalne, gdzie k^2 - 3 * k + 22 < P jest spełniona (P - parametr)Nierówności1102
Największy i najmniejszy element listyListy1208
Największy wspólny dzielnik dla liczb z plikuNWD1232
Noworodki Bazy danych zadania maturalne1834
Numerator wierszyZadania poziom zawansowany1123
NWD - a ciąg FibonacciegoNWD1358
NWD - wersja podstawowaNWD1515
NWD (wykorzystanie operacji reszty z dzielenia)NWD1110
NWD język CNWD2535
NWD rekurencjaNWD rekurencja1212
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1046
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT