Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD rekurencjaNWD rekurencja1347
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1224
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1324
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1246
NWD wersja 2NWD1394
NWD wersja 3NWD1254
NWW ver.1NWW2247
NWW ver.2NWW1758
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości1026
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1162
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola2007
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola3147
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2397
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2762
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1335
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1286
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...1043
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1675
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1761
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2529
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2384
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1849
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4351
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1207
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1311
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1149
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1302
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1206
Obliczanie pola trapezuPole figur1242
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur1101
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur3198
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1532
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1529
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1784
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1592
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1802
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1958
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1108
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)770
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3723
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1164
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2842
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1769
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1208
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2563
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1208
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1472
Odchylenie standardoweStatystyka5252
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1329
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1449
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT