Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD rekurencjaNWD rekurencja1313
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1193
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1287
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1210
NWD wersja 2NWD1343
NWD wersja 3NWD1209
NWW ver.1NWW2165
NWW ver.2NWW1687
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości985
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1127
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1938
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola3081
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2147
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2637
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1300
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1246
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...998
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1632
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1724
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2452
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2337
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1789
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4251
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1168
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1241
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1113
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1262
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1166
Obliczanie pola trapezuPole figur1198
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur1061
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur3047
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1491
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1327
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1737
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1546
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1759
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1912
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1070
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)730
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3653
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1120
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2759
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1676
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1170
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2326
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1169
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1246
Odchylenie standardoweStatystyka4693
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1284
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1227
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT