Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1272
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1198
NWD wersja 2NWD1316
NWD wersja 3NWD1184
NWW ver.1NWW2129
NWW ver.2NWW1653
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości963
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1105
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1905
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola3052
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2113
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2575
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1280
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1230
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...978
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1609
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1706
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2414
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2307
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1756
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4205
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1145
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1207
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1091
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1237
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1142
Obliczanie pola trapezuPole figur1176
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur1037
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur2950
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1465
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1302
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1711
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1522
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1740
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1888
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1048
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)711
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3616
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1103
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2727
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1624
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1155
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2290
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1151
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1219
Odchylenie standardoweStatystyka4568
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1257
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1196
Odczyt zawartości pliku słowo po słowiePliki tekstowe1081
Odczyt zawartości pliku wierszamiPliki tekstowe1083
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT