Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD rekurencjaNWD rekurencja1385
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1265
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1357
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1276
NWD wersja 2NWD1436
NWD wersja 3NWD1290
NWW ver.1NWW2314
NWW ver.2NWW1801
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości1073
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1183
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola2057
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola3198
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2448
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2846
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1358
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1317
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...1078
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1708
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1789
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2600
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2437
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1903
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4425
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1231
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1366
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1182
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1332
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1240
Obliczanie pola trapezuPole figur1271
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur1138
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur3327
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1566
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1564
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1813
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1621
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1834
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1996
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1138
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)795
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3786
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1200
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2924
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1856
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1235
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2625
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1236
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1517
Odchylenie standardoweStatystyka5528
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1356
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1508
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT