Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1229
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1125
NWD wersja 2NWD1241
NWD wersja 3NWD1142
NWW ver.1NWW2069
NWW ver.2NWW1583
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości926
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1043
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1844
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola2976
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2037
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2444
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1229
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1197
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...918
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1563
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1672
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2332
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2244
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1684
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4102
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1110
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1130
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1021
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1197
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1105
Obliczanie pola trapezuPole figur1140
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur979
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur2830
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1411
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1251
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1636
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1475
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1697
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1843
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1012
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)670
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3534
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1070
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2649
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1542
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1120
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2189
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1111
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1170
Odchylenie standardoweStatystyka4296
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1210
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1133
Odczyt zawartości pliku słowo po słowiePliki tekstowe1030
Odczyt zawartości pliku wierszamiPliki tekstowe1038
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT