Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1180
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1069
NWD wersja 2NWD1131
NWD wersja 3NWD1068
NWW ver.1NWW1975
NWW ver.2NWW1498
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości861
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego963
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1767
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola2875
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie1925
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2292
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1153
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1150
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...839
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1494
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1617
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2221
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2159
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1595
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego3928
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1057
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1036
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola937
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1142
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1040
Obliczanie pola trapezuPole figur1070
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur904
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur2683
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1331
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1161
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1523
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1412
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1632
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1781
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 951
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)604
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3405
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1009
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2529
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1464
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1070
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2054
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1054
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1074
Odchylenie standardoweStatystyka3909
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1138
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1032
Odczyt zawartości pliku słowo po słowiePliki tekstowe935
Odczyt zawartości pliku wierszamiPliki tekstowe943
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT