Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1160
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1038
NWD wersja 2NWD1086
NWD wersja 3NWD1039
NWW ver.1NWW1937
NWW ver.2NWW1453
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości841
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego935
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1726
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola2797
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie1867
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2217
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1119
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1127
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...813
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1468
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1588
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2146
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2120
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1548
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego3846
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1033
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1006
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola905
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1116
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1013
Obliczanie pola trapezuPole figur1048
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur876
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur2590
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1299
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1125
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1472
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1384
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1605
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1749
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 928
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)581
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3334
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera989
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2453
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1412
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1048
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2006
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1029
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1040
Odchylenie standardoweStatystyka3686
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1109
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe978
Odczyt zawartości pliku słowo po słowiePliki tekstowe891
Odczyt zawartości pliku wierszamiPliki tekstowe901
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT