Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD rekurencjaNWD rekurencja1313
NWD ver1 - rekurencjaNWD rekurencja1193
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1288
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1211
NWD wersja 2NWD1343
NWD wersja 3NWD1210
NWW ver.1NWW2170
NWW ver.2NWW1689
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości985
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1128
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1938
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola3081
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2149
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2651
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1300
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1247
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...999
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1633
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1725
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2453
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2337
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1790
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4255
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1168
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1241
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1113
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1262
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1167
Obliczanie pola trapezuPole figur1198
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur1061
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur3053
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1491
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1329
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1738
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1546
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1759
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1913
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1070
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)730
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3653
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1120
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2759
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1680
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1172
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2330
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1169
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1249
Odchylenie standardoweStatystyka4714
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1284
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1229
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT