Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
N
NWD ver2 - rekurencjaNWD rekurencja1265
NWD ver3 - rekurencjaNWD rekurencja1185
NWD wersja 2NWD1308
NWD wersja 3NWD1176
NWW ver.1NWW2117
NWW ver.2NWW1639
O
Objętość czworościanu prawidłowegoBryły obliczanie pola powierzchni i objętości956
Obliczanie pierwiastka (metodą Newton-Raphsona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1094
Obliczanie całki oznaczonej metodą trapezówObliczanie pola1889
Obliczanie całki sin(x) metodą Monte CarloObliczanie pola3041
Obliczanie cyfry jedności w zapisie dziesiętnym liczby 2^nPotęgowanie2097
Obliczanie funkcji sinus, cosinus, tanges,cosecant,secant,cotanges Funkcje trygonometryczne2545
Obliczanie funkcji tangesFunkcje trygonometryczne1274
Obliczanie funkcji w punkcie y=1/xinstrukcja if1222
Obliczanie ile zer ma liczba w systemie binarnym Ile cyfr ...970
Obliczanie logarytmu dziesiętnegoLogarytmy1604
Obliczanie logarytmu naturalnego Logarytmy1700
Obliczanie logarytmu o dowolnej podstawie Logarytmy2394
Obliczanie pierwiastka n-tego stopnia z liczbyObliczanie pierwiastka n- tego stopnia2291
Obliczanie pierwiastka kwadratowego z liczby(wart.przybliżona)Obliczanie pierwiastka kwadratowego1744
Obliczanie pierwiastka metoda Newtona Raphsona ver 2Obliczanie pierwiastka kwadratowego4190
Obliczanie pierwiastka z liczbyinstrukcja if1140
Obliczanie pola figury - metodą… prostokatow.Obliczanie pola1191
Obliczanie pola figury powstałej z przecięcia w czterech punktach paraboli dwiema prostymiObliczanie pola1079
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzObliczanie pola1228
Obliczanie pola obszaru ograniczonego okregami wzajemnie stycznymi oraz ich wspólną styczną zewnętrzPole figur1136
Obliczanie pola trapezuPole figur1171
Obliczanie pola trojkata z zapisem do pliku (wzór Herona)Pole figur1022
Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru HeronaPole figur2925
Obliczanie pola trójkąta, promienia koła wpisanego w trójkątPole figur1455
Obliczanie pole figur ver. 2 Pole figur1295
Obliczanie silni - rekurencja z parametrem dodatkowymRekurencja - wybrane przykłady1698
Obliczanie silni - rekurencyjnePermutacje (Silnia, subsilnia)1514
Obliczanie silni iteracyjniePermutacje (Silnia, subsilnia)1730
Obliczanie sześcianu sumy trzech liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1880
Obliczanie średniej z n liczbObliczanie, sumy, średniej, parzyste. nieparzyste, podniesienie 1041
Obliczanie wartosci liczby zapisanej w systemie pozycyjnym o podstawie p"Konwersja liczb (przeliczanie z jednego systemu na drugi)703
Obliczanie wartosci wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja)Schemat Hornera3593
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (rekurencja) - tablica statycznaSchemat Hornera1097
Obliczanie wartości wielomianu w punkcie - schemat Hornera (iteracja)Schemat Hornera2715
Obliczanie wartości wielomiany w punkcie metodą typową i za pomoca schematu HorneraSchemat Hornera1595
Obliczanie wartości wyrażenia (i*i)/(50-i)-(sin(i/180*PI)Pętla for1148
Obliczanie wyznacznika macierzy o rozmiarach 3 x 3Macierze2264
Obliczenie pierwiastka z dwóchObliczanie pierwiastka kwadratowego1143
Odchylenie liczby od średniejStatystyka1209
Odchylenie standardoweStatystyka4524
Odchylenie standardoweProbabilistyka i statystyka Excel1250
Odczyt danych z plikuPliki tekstowe1179
Odczyt zawartości pliku słowo po słowiePliki tekstowe1072
Odczyt zawartości pliku wierszamiPliki tekstowe1072
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT