Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
O
Odczytuje 10 liczb całkowitych i wypisuje wartości dwoch najwiekszychMin max - tablica jednowymiarowa1051
Odczytywanie zawartości pliku znak po znakuPliki tekstowe1268
Odczytywanie co drugiego znaku zapisanego w pliku tekstowymOperacje na tekstach i znakach1188
Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws Manipulatory2752
Odczytywanie zawartości pliku z pominieciem bialych znakowPliki tekstowe1027
Odejmowania i przepełnienia wartości całkowitej typu unsigned int Zmienne1659
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowejWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1070
Odległość prostej od okręgu.Okrąg777
Odległość prostej od okręgu.Okrąg1323
Odległość w przestrzeni trójwymiarowej pomiędzy dwoma punktamiXYZ - odległość punktów3601
Odwrotna notacja polskaKalkulatory4216
Odwrotność modulo - rozszerzony algorytm Euklidesa NWD3026
Odwrócenie tekstu celem utworzenia palindromu Palindromy1058
Odwrócony tekstWspak1598
Operacje na listach z zapisem do plikuListy1653
Operacje na tablicach i łańcuchachTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1421
Operacje na tablicy dwuwymiarowejTablice dwuwymiarowe statyczne1829
Operator negacjiOperatory logiczne1145
Operator pobrania adresuWskaźniki1567
Operator warunkowy trójelemntowyOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1702
OperatoryOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1193
Operatory inkrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1274
Operatory inkrementacji i dekrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1134
Organizmy dwuliterowe tworzone losowo z liter A,B,C,DListy1283
Oś liczbowaWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1333
P
Palindrom - odczyt danych z plikuPalindromy1055
Palindrom a ilosc dni Palindromy1302
Palindrom matura poziom podstawowy 2010Algorytmy matura 20102529
Palindromy - czteroznakowePalindromy2707
Palndrom - licznik 5 cyfrowy Palindromy1248
Para slow (matura 2009)Algorytmy matura 20093932
Parabola i prosta punkty przecięciaParabola2635
Pensja matura 2001 zadanie 4Matura Excel1277
Permutacja losowaPermutacje (Silnia, subsilnia)6766
PermutacjePermutacje (Silnia, subsilnia)1348
Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznymPermutacje (Silnia, subsilnia)921
Pesel - excel - matura 2010Matura Excel1002
Pesel - matura 2010Algorytmy matura 20103396
Pętla nieskończona for + instrukcja breakPętla for916
Pierwsza faza Zadania poziom średni1226
Pierwszych k liczb dodatnich,których kwadraty składają się wyłącznie z cyfr 1,4 lub 9.Inne operacje na liczbach1140
Planowanie pracZadania poziom średni1253
Plik a tablica dynamicznaPliki tekstowe2229
Płacejeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1125
Podnoszenie elementów tablicy do sześcianu, średniaTablice jednowymiarowe statyczne1440
Podstawy języka C++ cz. I Testy1900
Podzielność liczb w zbiorzeDzielenie ....dzielniki...., reszta z dzielenia1187
Pola figur, pola i objętości bryłInstrukcja switch (wybór) 2114
Polana (matura 2002)Algorytmy matura 20022091
Pole kołaPole figur1497
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT