Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
O
Odczyt zawartości pliku słowo po słowiePliki tekstowe1300
Odczyt zawartości pliku wierszamiPliki tekstowe1311
Odczytuje 10 liczb całkowitych i wypisuje wartości dwoch najwiekszychMin max - tablica jednowymiarowa1081
Odczytywanie zawartości pliku znak po znakuPliki tekstowe1473
Odczytywanie co drugiego znaku zapisanego w pliku tekstowymOperacje na tekstach i znakach1411
Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws Manipulatory3029
Odczytywanie zawartości pliku z pominieciem bialych znakowPliki tekstowe1237
Odejmowania i przepełnienia wartości całkowitej typu unsigned int Zmienne1894
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowejWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1104
Odległość prostej od okręgu.Okrąg802
Odległość prostej od okręgu.Okrąg1348
Odległość w przestrzeni trójwymiarowej pomiędzy dwoma punktamiXYZ - odległość punktów3769
Odwrotna notacja polskaKalkulatory4304
Odwrotność modulo - rozszerzony algorytm Euklidesa NWD3075
Odwrócenie tekstu celem utworzenia palindromu Palindromy1091
Odwrócony tekstWspak1629
Operacje na listach z zapisem do plikuListy1706
Operacje na tablicach i łańcuchachTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1454
Operacje na tablicy dwuwymiarowejTablice dwuwymiarowe statyczne1911
Operator negacjiOperatory logiczne1181
Operator pobrania adresuWskaźniki1769
Operator warunkowy trójelemntowyOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1728
OperatoryOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1221
Operatory inkrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1317
Operatory inkrementacji i dekrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1164
Organizmy dwuliterowe tworzone losowo z liter A,B,C,DListy1310
Oś liczbowaWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1381
P
Palindrom - odczyt danych z plikuPalindromy1090
Palindrom a ilosc dni Palindromy1341
Palindrom matura poziom podstawowy 2010Algorytmy matura 20102581
Palindromy - czteroznakowePalindromy2840
Palndrom - licznik 5 cyfrowy Palindromy1293
Para slow (matura 2009)Algorytmy matura 20094107
Parabola i prosta punkty przecięciaParabola2680
Pensja matura 2001 zadanie 4Matura Excel1312
Permutacja losowaPermutacje (Silnia, subsilnia)6861
PermutacjePermutacje (Silnia, subsilnia)1379
Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznymPermutacje (Silnia, subsilnia)952
Pesel - excel - matura 2010Matura Excel1048
Pesel - matura 2010Algorytmy matura 20103507
Pętla nieskończona for + instrukcja breakPętla for948
Pierwsza faza Zadania poziom średni1259
Pierwszych k liczb dodatnich,których kwadraty składają się wyłącznie z cyfr 1,4 lub 9.Inne operacje na liczbach1175
Planowanie pracZadania poziom średni1282
Plik a tablica dynamicznaPliki tekstowe2442
Płacejeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1154
Podnoszenie elementów tablicy do sześcianu, średniaTablice jednowymiarowe statyczne1469
Podstawy języka C++ cz. I Testy2131
Podzielność liczb w zbiorzeDzielenie ....dzielniki...., reszta z dzielenia1221
Pola figur, pola i objętości bryłInstrukcja switch (wybór) 2146
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT