Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
O
Odczytuje 10 liczb całkowitych i wypisuje wartości dwoch najwiekszychMin max - tablica jednowymiarowa1018
Odczytywanie zawartości pliku znak po znakuPliki tekstowe1207
Odczytywanie co drugiego znaku zapisanego w pliku tekstowymOperacje na tekstach i znakach1129
Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws Manipulatory2641
Odczytywanie zawartości pliku z pominieciem bialych znakowPliki tekstowe973
Odejmowania i przepełnienia wartości całkowitej typu unsigned int Zmienne1585
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowejWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1031
Odległość prostej od okręgu.Okrąg755
Odległość prostej od okręgu.Okrąg1286
Odległość w przestrzeni trójwymiarowej pomiędzy dwoma punktamiXYZ - odległość punktów3474
Odwrotna notacja polskaKalkulatory4123
Odwrotność modulo - rozszerzony algorytm Euklidesa NWD2966
Odwrócenie tekstu celem utworzenia palindromu Palindromy997
Odwrócony tekstWspak1559
Operacje na listach z zapisem do plikuListy1584
Operacje na tablicach i łańcuchachTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1390
Operacje na tablicy dwuwymiarowejTablice dwuwymiarowe statyczne1759
Operator negacjiOperatory logiczne1109
Operator pobrania adresuWskaźniki1513
Operator warunkowy trójelemntowyOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1656
OperatoryOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1161
Operatory inkrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1226
Operatory inkrementacji i dekrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1098
Organizmy dwuliterowe tworzone losowo z liter A,B,C,DListy1244
Oś liczbowaWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1275
P
Palindrom - odczyt danych z plikuPalindromy1019
Palindrom a ilosc dni Palindromy1257
Palindrom matura poziom podstawowy 2010Algorytmy matura 20102483
Palindromy - czteroznakowePalindromy2590
Palndrom - licznik 5 cyfrowy Palindromy1198
Para slow (matura 2009)Algorytmy matura 20093816
Parabola i prosta punkty przecięciaParabola2582
Pensja matura 2001 zadanie 4Matura Excel1241
Permutacja losowaPermutacje (Silnia, subsilnia)6623
PermutacjePermutacje (Silnia, subsilnia)1312
Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznymPermutacje (Silnia, subsilnia)872
Pesel - excel - matura 2010Matura Excel957
Pesel - matura 2010Algorytmy matura 20103323
Pętla nieskończona for + instrukcja breakPętla for877
Pierwsza faza Zadania poziom średni1167
Pierwszych k liczb dodatnich,których kwadraty składają się wyłącznie z cyfr 1,4 lub 9.Inne operacje na liczbach1101
Planowanie pracZadania poziom średni1220
Plik a tablica dynamicznaPliki tekstowe2177
Płacejeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max1079
Podnoszenie elementów tablicy do sześcianu, średniaTablice jednowymiarowe statyczne1409
Podstawy języka C++ cz. I Testy1833
Podzielność liczb w zbiorzeDzielenie ....dzielniki...., reszta z dzielenia1128
Pola figur, pola i objętości bryłInstrukcja switch (wybór) 2054
Polana (matura 2002)Algorytmy matura 20022021
Pole kołaPole figur1452
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT