Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
O
Odczytuje 10 liczb całkowitych i wypisuje wartości dwoch najwiekszychMin max - tablica jednowymiarowa959
Odczytywanie zawartości pliku znak po znakuPliki tekstowe1078
Odczytywanie co drugiego znaku zapisanego w pliku tekstowymOperacje na tekstach i znakach993
Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws Manipulatory2471
Odczytywanie zawartości pliku z pominieciem bialych znakowPliki tekstowe868
Odejmowania i przepełnienia wartości całkowitej typu unsigned int Zmienne1459
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowejWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa977
Odległość prostej od okręgu.Okrąg709
Odległość prostej od okręgu.Okrąg1193
Odległość w przestrzeni trójwymiarowej pomiędzy dwoma punktamiXYZ - odległość punktów3256
Odwrotna notacja polskaKalkulatory3877
Odwrotność modulo - rozszerzony algorytm Euklidesa NWD2783
Odwrócenie tekstu celem utworzenia palindromu Palindromy885
Odwrócony tekstWspak1495
Operacje na listach z zapisem do plikuListy1457
Operacje na tablicach i łańcuchachTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1338
Operacje na tablicy dwuwymiarowejTablice dwuwymiarowe statyczne1637
Operator negacjiOperatory logiczne1067
Operator pobrania adresuWskaźniki1424
Operator warunkowy trójelemntowyOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1575
OperatoryOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1109
Operatory inkrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1147
Operatory inkrementacji i dekrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1023
Organizmy dwuliterowe tworzone losowo z liter A,B,C,DListy1181
Oś liczbowaWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1192
P
Palindrom - odczyt danych z plikuPalindromy951
Palindrom a ilosc dni Palindromy1179
Palindrom matura poziom podstawowy 2010Algorytmy matura 20102374
Palindromy - czteroznakowePalindromy2431
Palndrom - licznik 5 cyfrowy Palindromy1122
Para slow (matura 2009)Algorytmy matura 20093536
Parabola i prosta punkty przecięciaParabola2488
Pensja matura 2001 zadanie 4Matura Excel1174
Permutacja losowaPermutacje (Silnia, subsilnia)6393
PermutacjePermutacje (Silnia, subsilnia)1245
Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznymPermutacje (Silnia, subsilnia)763
Pesel - excel - matura 2010Matura Excel879
Pesel - matura 2010Algorytmy matura 20103176
Pętla nieskończona for + instrukcja breakPętla for796
Pierwsza faza Zadania poziom średni1054
Pierwszych k liczb dodatnich,których kwadraty składają się wyłącznie z cyfr 1,4 lub 9.Inne operacje na liczbach1045
Planowanie pracZadania poziom średni1156
Plik a tablica dynamicznaPliki tekstowe2080
Płacejeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max991
Podnoszenie elementów tablicy do sześcianu, średniaTablice jednowymiarowe statyczne1355
Podstawy języka C++ cz. I Testy1724
Podzielność liczb w zbiorzeDzielenie ....dzielniki...., reszta z dzielenia1048
Pola figur, pola i objętości bryłInstrukcja switch (wybór) 1962
Polana (matura 2002)Algorytmy matura 20021870
Pole kołaPole figur1350
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT