Indeks Rozwiązań
TytułKategoriaLiczba wyświetleń
O
Odczytuje 10 liczb całkowitych i wypisuje wartości dwoch najwiekszychMin max - tablica jednowymiarowa915
Odczytywanie zawartości pliku znak po znakuPliki tekstowe961
Odczytywanie co drugiego znaku zapisanego w pliku tekstowymOperacje na tekstach i znakach902
Odczytywanie zawartości pliku z pom. białych znakow - noskipws Manipulatory2368
Odczytywanie zawartości pliku z pominieciem bialych znakowPliki tekstowe798
Odejmowania i przepełnienia wartości całkowitej typu unsigned int Zmienne1362
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowejWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa929
Odległość prostej od okręgu.Okrąg677
Odległość prostej od okręgu.Okrąg1109
Odległość w przestrzeni trójwymiarowej pomiędzy dwoma punktamiXYZ - odległość punktów3113
Odwrotna notacja polskaKalkulatory3513
Odwrotność modulo - rozszerzony algorytm Euklidesa NWD2668
Odwrócenie tekstu celem utworzenia palindromu Palindromy817
Odwrócony tekstWspak1452
Operacje na listach z zapisem do plikuListy1374
Operacje na tablicach i łańcuchachTablice tekstowe char i łańcuchy string i inne1299
Operacje na tablicy dwuwymiarowejTablice dwuwymiarowe statyczne1550
Operator negacjiOperatory logiczne1030
Operator pobrania adresuWskaźniki1354
Operator warunkowy trójelemntowyOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1523
OperatoryOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1075
Operatory inkrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy1091
Operatory inkrementacji i dekrementacjiOperatory inkrementacji dekrementacji warunkowy trójelemntowy969
Organizmy dwuliterowe tworzone losowo z liter A,B,C,DListy1139
Oś liczbowaWartość bezwzględna liczby, oś liczbowa1137
P
Palindrom - odczyt danych z plikuPalindromy912
Palindrom a ilosc dni Palindromy1127
Palindrom matura poziom podstawowy 2010Algorytmy matura 20102297
Palindromy - czteroznakowePalindromy2285
Palndrom - licznik 5 cyfrowy Palindromy1080
Para slow (matura 2009)Algorytmy matura 20093349
Parabola i prosta punkty przecięciaParabola2442
Pensja matura 2001 zadanie 4Matura Excel1137
Permutacja losowaPermutacje (Silnia, subsilnia)6175
PermutacjePermutacje (Silnia, subsilnia)1197
Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznymPermutacje (Silnia, subsilnia)677
Pesel - excel - matura 2010Matura Excel832
Pesel - matura 2010Algorytmy matura 20103038
Pętla nieskończona for + instrukcja breakPętla for747
Pierwsza faza Zadania poziom średni975
Pierwszych k liczb dodatnich,których kwadraty składają się wyłącznie z cyfr 1,4 lub 9.Inne operacje na liczbach1002
Planowanie pracZadania poziom średni1106
Plik a tablica dynamicznaPliki tekstowe2008
Płacejeżeli() licz.jeżeli() suma.jeżeli() suma() średnia () min() max935
Podnoszenie elementów tablicy do sześcianu, średniaTablice jednowymiarowe statyczne1318
Podstawy języka C++ cz. I Testy1658
Podzielność liczb w zbiorzeDzielenie ....dzielniki...., reszta z dzielenia980
Pola figur, pola i objętości bryłInstrukcja switch (wybór) 1894
Polana (matura 2002)Algorytmy matura 20021769
Pole kołaPole figur1292
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT