Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1387
Oś liczbowa 1259
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1025
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT