Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1468
Oś liczbowa 1327
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1068
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT