Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1424
Oś liczbowa 1296
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1043
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT