Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1558
Oś liczbowa 1433
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1151
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT