Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1527
Oś liczbowa 1396
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1118
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT