Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1497
Oś liczbowa 1365
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1091
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT