Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1341
Oś liczbowa 1217
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 996
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT