Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1471
Oś liczbowa 1333
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1070
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT