Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1257
Oś liczbowa 1125
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 919
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT