Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1282
Oś liczbowa 1149
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 937
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT