Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1446
Oś liczbowa 1310
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1051
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT