Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1481
Oś liczbowa 1345
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1077
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT