Wartość bezwzględna liczby, oś liczbowa
Tytuł Opis Wyświetleń
Wartośc bezwzględna liczby 1366
Oś liczbowa 1240
Odległość pomiędzy punktami A,B na osi liczbowej 1013
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT