Instrukcja switch (wybór)
Tytuł Opis Wyświetleń
Zamiana oceny liczbowej na słowną 1304
Pola figur, pola i objętości brył 2058
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT