Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1946
Pole walca 1385
Objętość czworościanu prawidłowego 1023
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT