Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1908
Pole walca 1354
Objętość czworościanu prawidłowego 997
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT