Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1882
Pole walca 1328
Objętość czworościanu prawidłowego 976
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT