Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1824
Pole walca 1271
Objętość czworościanu prawidłowego 938
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT