Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1981
Pole walca 1413
Objętość czworościanu prawidłowego 1062
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT