Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1680
Pole walca 1146
Objętość czworościanu prawidłowego 850
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT