Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1651
Pole walca 1111
Objętość czworościanu prawidłowego 833
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT