Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1837
Pole walca 1283
Objętość czworościanu prawidłowego 946
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT