Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1947
Pole walca 1386
Objętość czworościanu prawidłowego 1024
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT