Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1853
Pole walca 1297
Objętość czworościanu prawidłowego 955
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT