Bryły obliczanie pola powierzchni i objętości
Tytuł Opis Wyświetleń
Stożek ścięty 1710
Pole walca 1172
Objętość czworościanu prawidłowego 862
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT