XYZ - odległość punktów
Tytuł Opis Wyświetleń
Odległość w przestrzeni trójwymiarowej pomiędzy dwoma punktami 3045
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT