Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1544
Zmienne auto 1145
Zmienne static 1085
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT