Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1440
Zmienne auto 1043
Zmienne static 987
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT