Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1413
Zmienne auto 1021
Zmienne static 962
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT