Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1490
Zmienne auto 1083
Zmienne static 1027
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT