Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1364
Zmienne auto 983
Zmienne static 924
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT