Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1466
Zmienne auto 1063
Zmienne static 1008
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT