Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1427
Zmienne auto 1032
Zmienne static 972
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT