Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1448
Zmienne auto 1050
Zmienne static 994
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT