Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1437
Zmienne auto 1041
Zmienne static 982
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT