Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1396
Zmienne auto 1007
Zmienne static 947
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT