Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1334
Zmienne auto 960
Zmienne static 902
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT