Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1468
Zmienne auto 1065
Zmienne static 1010
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT