Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1432
Zmienne auto 1036
Zmienne static 977
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT