Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1275
Zmienne auto 907
Zmienne static 848
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT