Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1298
Zmienne auto 929
Zmienne static 869
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT