Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1522
Zmienne auto 1118
Zmienne static 1057
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT