Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1476
Zmienne auto 1069
Zmienne static 1016
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT