Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1431
Zmienne auto 1036
Zmienne static 976
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT