Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1313
Zmienne auto 940
Zmienne static 883
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT