Klasy zmiennych
Tytuł Opis Wyświetleń
Zmienna rejstrowa - register 1282
Zmienne auto 913
Zmienne static 854
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT