Mnozenie macierzy z zapisem do pliku
Kod był wyświetlany 2494 razy.
   /*
 Name: Mnozenie macierzy z zapisem do pliku
 Copyright: GPL GNU
 Date: 25-02-11 10:07
 Description: 
*/

 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include<conio.h>
 
  
 typedef struct
 {
   int n; // Wymiar macierzy
  long **m; // Tablica tablic (wierszy)
  } matrix; // Definicja nowego typu matrix (struktury)
  // Funkcja odczytujaca dwie macierze kwadratowe a i b.
 // Wczesniej odczytywana jest informacja o wymiarze macierzy
 // i alokowana jest stosowna pamiec.
 
 void readmatrix (matrix * a, matrix * b)
 {
  int i, j;
   printf("\n\n\tPodaj rozmiar macierzy n x n liczbe wierszy i kolumn: "); 
       scanf ("%d", &(a->n));
       b->n = a->n;
  // Alokacja pamieci na a;
  a->m = (long **) malloc ((a->n) * sizeof (long *));
 
  for (i = 0; i < a->n; i++)
    {
   a->m[i] = (long *) malloc ((a->n) * sizeof (long *));
      }
  // Alokacja pamieci na b;
   b->m = (long **) malloc ((b->n) * sizeof (long *));
   
   printf("\n\n\tPodaj dane dla macierzy A i B\n\n"); 
   
  for (i = 0; i < b->n; i++)
    {
    b->m[i] = (long *) malloc ((b->n) * sizeof (long *));
    }
    for (i = 0; i < a->n; i++)
    for (j = 0; j < a->n; j++)
      scanf ("%ld", &(a->m[i][j])); // Odczytywanie wspolrzednych a
    for (i = 0; i < b->n; i++) 
    for (j = 0; j < b->n; j++)   // Odczytywanie wspolrzednych b
       scanf ("%ld", &(b->m[i][j]));
    }
  
  // Funckja mnozaca macierze a i b
 // zwracana jest macierz bedaca iloczynem
  matrix mulmatrix (const matrix * a, const matrix * b)
  {
   matrix w;
  int x, y, i;
  long z;
    w.n = a->n;
    w.m = (long **) malloc ((w.n) * sizeof (long *));
   for (i = 0; i < w.n; i++)
   {
    w.m[i] = (long *) malloc ((w.n) * sizeof (long *));
   }
  
   for (x = 0; x < w.n; x++)
    for (y = 0; y < w.n; y++)
     {
      z = 0;
     for (i = 0; i < w.n; i++)
       z = z + a->m[x][i] * b->m[i][y];
    w.m[x][y] = z;
    }
  return w;
  }
 
 // Prosta funckja wyswietlajaca macierz na ekranie 
  void wyswietl (matrix * m)
  {
  int i, j;
  for (i = 0; i < m->n; i++)
   {
    for (j = 0; j < m->n; j++)
     printf ("%8ld", m->m[i][j]);
    printf ("\n");
   }
  printf ("\n\n");
    }

  void writematrix (matrix *m, char* nazwapliku)
      {
       FILE *p;
       if(!p)
       {
          printf("Blad zapisu do pliku.");
          exit(-1);
          }
       p=fopen(nazwapliku,"w");
       fprintf(p,"%d\n",m->n);
       for(int i=0;i<m->n;i++)
       {
        for(int j=0;j<m->n;j++)
        fprintf(p,"%ld ",m->m[i][j]);
        fputc('\n',p);
        }
        fclose(p);
        }  
        
   matrix a, b, w;
 
  // Macierze zczytywane sa ze standartowego wejscia
   int main ()
  { 
       readmatrix (&a, &b);
       printf ("Macierz A:\n\n");
       wyswietl (&a);
       printf ("Macierz B:\n\n");
       wyswietl (&b);
       w = mulmatrix (&a, &b);
       printf ("Macierz A*B:\n\n");
       wyswietl (&w);
       writematrix(&w,"wyniki.txt");
       getch();
    return 0;
  }	 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT