Tablica struktur
Kod był wyświetlany 2374 razy.
  /*
 Name: Tablica struktur
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 11-03-11 10:05
 Description: 
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

struct dowod		// definicja struktury
{
 char imie[20];
 char nazwisko[20];
 char pesel[11];
 char numer[20];
 char numer_akt;
};		      // pamiętaj o średniku!
int main()
{
 dowod dane[5];
 cout << "Wypelniamy tablice z danymi : ";
 
 for (int i=0; i<5; i++)
 {
  cout << "\nPodaj imie: ";
  cin >> dane[i].imie;
  cout << "Podaj nazwisko: ";
  cin >> dane[i].nazwisko;
  cout << "Podaj pesel: ";
  cin >> dane[i].pesel;
  cout << "Podaj numer dowodu: ";
  cin >> dane[i].numer_akt;
 }
 
 /*wyprowadzenie danych z tablicy struktur*/
 for (int i=0; i<5; i++)
 {
  cout<< dane[i].imie<<endl;
  cout<< dane[i].nazwisko<<endl;
  cout<< dane[i].pesel<<endl;
  cout<< dane[i].numer_akt<<endl;
  cout<<endl<<endl;
 }
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT