Macierz n x m (tablica statyczna klasa z funkcją)
Kod był wyświetlany 1389 razy.
  /*
 Name: Macierz n x m (tablica statyczna)
 Copyright: GPL GNU
 Date: 01-12-10 20:59
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

class Macierz
{
  public:
/* deklaracja funkcji składowej*/
 void wypisz(); 
 int MAC[100][100];
 int n;
 int m;
 int i;
 int j;
 int k;
 int max;

};

int main()
{
 Macierz mac;
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe wierszy w macierzy m= ";
 cin >> mac.m;
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe kolumn w macierzy m= ";
 cin >> mac.n;
 cout<<"\n\n\tPodaj maksymalna liczbe w tablicy: ";
 cin >>mac.max; 
 mac.k=mac.m*mac.n;
   
 for(int i = 1; i <= mac.m; i++)
  for(int j = 1; j <= mac.n; j++)
   mac.MAC[i][j] = rand()%(mac.max+1);
 
 cout << endl;
 
 cout<<"\n\n\tMACIERZ M X N\n\n";
 for(int i = 1; i <= mac.m; i++)
 {
  for(int j = 1; j <= mac.n; j++)
   
   // cout << MAC[(i - 1) * n + j - 1] << "\t";
    cout << mac.MAC[i][j] << "\t";
  cout << endl;
  
  /* wywolanie dunkcji skladowej*/
    mac.wypisz();
    
    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
 }

 /* Definicja funkcji składowej*/
void Macierz::wypisz()
{cout << mac.MAC[i][j] << "\t";
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT