Anagram ver. 3
Kod był wyświetlany 1667 razy.
  /*
 Name: Anagram 
 Copyright: GPL GNU
 Author: Adrian Nanys
 Date: 28-05-11 19:09
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

string sort(string x)
{
  for(int i=0;i<x.length();i++)
  for(int j=0;j<x.length()-i;j++)
  if(x[j]>x[j+1])
  swap(x[j],x[j+1]);
  return x;
}
int main()
{
string s1,s2,s3,s4,s5;
string x1,x2,x3,x4,x5;
ifstream plik;
ofstream plik2;
ofstream plik3;
plik2.open("odp.txt");
plik.open("anagram.txt");
plik3.open("odp2.txt");
while(!plik.eof())
{
  plik>>s1>>s2>>s3>>s4>>s5;
  x1=s1;x2=s2;x3=s3;x4=s4;x5=s5;
  if(s1.length()==s2.length() && s2.length()==s3.length() && s3.length()==s4.length() && s4.length()==s5.length())
  {
    plik2<<s1<<s2<<s3<<s4<<s5;
    if(sort(x1)==sort(x2)&&sort(x2)==sort(x3)&&sort(x3)==sort(x4)&&sort(x4)==sort(x5))
    plik3<<s1<<" "<<s2<<" "<<s3<<" "<<s4<<" "<<s5<<endl;
  }
}
plik.close();
plik2.close();
plik3.close();
system("pause");
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT