Akwarium - rozwielitki
Kod był wyświetlany 2727 razy.
  /*
 Name: Akwarium rozwielitki
 Copyright: GPL GNU
 Author: Marcin Wojciechowski
 Date: 10-02-2008 10:06:38
 Description: 
 W akwarium znajdują się rozwielitki (małe skorupiaki, zwane także dafniami). 
 W chwili t=0 ilość rozwielitek wynosiła 1000. Po każdej jednostce czasu ilość 
 rozwielitek podwaja się. Ponieważ akwarium ma ograniczone rozmiary, więc zbyt 
 wielka ilość rozwielitek powoduje ich wymieranie. Przyjmiemy, że jeśli ilość 
 żyjątek przekroczy 50 tysięcy, wtedy w ciągu najbliższej jednostki czasu 
 rozwielitki nie rozmnażają się, się lecz ginie 99% ich populacji . 
 Napisz program rozwiązujący poniższe problemy.
a) Oblicz, ile będzie rozwielitek w akwarium po upływie 100 jednostek czasu.
b) Znajdź największą i najmniejszą ilość rozwielitek, jaka znajdowała się 
w akwarium w okresie rozważanym w poprzednim podpunkcie.
c) Wyświetl na ekranie tabelkę obrazująca zależność liczby rozwielitek od czasu 
w okresie od 0 do 25 jednostek. 
*/
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  long int t=0,ilosc=1000;
  long int min=1000,max=1000;
  while(t<=100)
  {
         while(ilosc<=50000)
         {
            if(min>ilosc)
            {
                  min=ilosc;
            }
            if(max<ilosc)
            {
                  max=ilosc;
            }
            ilosc*=2;
            t++;       
         }
         ilosc=ilosc*0.01;
  }  
  cout<<"Po uplywie 100 jednostek czasu ilosc rozwielitek to: "<<ilosc<<endl;
  cout<<"Maksymalna ilosc rybek to: "<<max<<endl;
  cout<<"Minimalna ilosc rybek to: "<<min<<endl;
  system("pause");
  ilosc=1000;         //tabelka
  t=0;
  cout<<"t     ilosc"<<endl;
  while(t<=25)
  {
         while(ilosc<=50000)
         {
            cout<<t<<"     "<<ilosc<<endl;       
            ilosc*=2;
            t++;       
         }
         ilosc=ilosc*0.01;
  }
  system("pause");  
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT