Kalendarz ver. 1
Kod był wyświetlany 1433 razy.
  /*
 Name: Kalendarz - zadanie maturalne 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 02-12-07 09:48
 Description: 
Według kalendarza juliańskiego wprowadzonego przez Juliusza Cezara od roku 45 p.n.e., każdy rok nieprzestępny trwał 365 dni, a rok przestępny przypadający dokładnie co 4 lata trwał 366 dni.
Ustalenia te spowodowały, że na każde 128 lat pojawiała się różnica jednego dnia pomiędzy tym kalendarzem, a kalendarzem astronomicznym. Aby zlikwidować narastający błąd, w roku 1582 zastąpiono kalendarz juliański kalendarzem gregoriańskim. Nowy kalendarz obowiązuje od 4 października 1582 roku, kiedy po czwartku 4 października 1582 nastąpił piątek 15 października 1582 r.
Latami przestępnymi w kalendarzu juliańskim były wszystkie te lata, które dzieliły się bez reszty przez 4.
Według kalendarza gregoriańskiego latami przestępnymi są te, które dzielą się bez reszty przez 4, z wyjątkiem tych, które dzielą się bez reszty przez 100, a nie dzielą się bez reszty przez 400.
a) Napisz program, który uwzględniając powyższy opis wyświetli wszystkie daty wypadające w podanym z klawiatury dniu tygodnia w lutym wskazanego roku.
Rok powinien być liczbą naturalną z przedziału <1500, 2005>.
Przykładowe okno dialogowo-wynikowe:
podaj dz. tygodnia: wtorek
podaj rok: 2000
Odp:
01.02.2000
08.02.2000
15.02.2000
22.02.2000
29.02.2000
Dane wejściowe:
• dzień tygodnia „podany z klawiatury” jako tekst (pisany bez polskich liter i spacji);
• rok „podany z klawiatury”.
Program powinien wyświetlić komunikat o błędnie wprowadzonym dniu tygodnia oraz błędnie wprowadzonym roku.
Układ wyświetlonych wyników powinien być zgodny z układem przedstawionym w przykładowym oknie dialogowo-wynikowym. Daty powinny zostać wyświetlone w formacie dd.mm.rrrr. W kodzie programu powinny znaleźć się komentarze umożliwiające analizę użytego algorytmu.
*/

#define NIEZNANY 0xA0
#define PONIEDZIALEK 1
#define WTOREK 2
#define SRODA 3
#define CZWARTEK 4
#define PIATEK 5
#define SOBOTA 6
#define NIEDZIELA 7

#define BUFF_SIZE 255

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <vector>

#define __DEBUG
using namespace std;

struct DATA
{
int d;
int m;
int r;    
};

class KALENDARZ
{
 public:
 KALENDARZ();
 ~KALENDARZ();
 void zapiszDzien(const char*);
 int dajDzien();
 void zapiszRok(int);
 int dajRok();
 void dajDaty(vector<DATA>&);
 
 private:
  int dzien;  
  int rok;  
};


void clrstr(char*&); //czysci ciag znakow

int main(int argc, char *argv[])
{
  cout<<"podaj dz. tygodnia: ";
  char * dzien = new char[BUFF_SIZE];
  clrstr(dzien);
  int rok;
  
  KALENDARZ kal;
  cin>>dzien;
  kal.zapiszDzien(dzien);
  if(kal.dajDzien() == NIEZNANY)
  {
   cout<<"Zly dzien";
   cin.ignore();
   getchar();
   return 1;        
  }
  
  cout<<"podaj rok: ";
  cin>>rok;
  
  kal.zapiszRok(rok);
  if(kal.dajRok() < 1500 || kal.dajRok() > 2005)
  {
   cout<<"Zly rok";
   cin.ignore();
   getchar();
   return 1;      
  }
  
  vector<DATA> v;
  
  kal.dajDaty(v);
  
  cout<<"Odp:"<<endl;
  
  for(int i = 0 ; i< v.size();i++)
  {
  cout<<v[i].d<<".02."<<v[i].r<<endl;    
  }
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}

void clrstr(char*&str)
{
 for(int i = 0 ; i< BUFF_SIZE ;i++)
 {
 str[i] = '\0';    
 }   
}


KALENDARZ :: KALENDARZ()
{    
}

KALENDARZ :: ~KALENDARZ()
{     
}

void KALENDARZ :: zapiszRok(int r)
{
rok = r;   
}

int KALENDARZ :: dajRok()
{
 return rok;  
}

int KALENDARZ :: dajDzien()
{
return dzien;  
}


void KALENDARZ :: dajDaty(vector<DATA>& vDest)
{
vDest.clear();  
DATA data; 
int tmpDzien = PONIEDZIALEK;


//=============================1582=============================================

 if(rok <= 1582)
 {
  bool bylPrzestepny = false;
 for(int i = 1500 ; i <= rok; i++)
 {
  if(bylPrzestepny) tmpDzien += 2; else tmpDzien++;
  if(i % 4 == 0)
  {
  bylPrzestepny = true;  
  }    
 }
 tmpDzien %= 7;
 
 if(rok % 4 == 0)
 {
  for(int i = tmpDzien; i<= 29; i+=7)
  {
   if(i+dzien-1 > 29)break;
   data.d = i + dzien - 1;
   data.m = 2;
   data.r = rok;
   vDest.push_back(data); 
  }   
 }
 
  if(rok % 4 != 0)
 {
  for(int i = tmpDzien ; i<= 28; i+=7)
  {
   if(i+dzien-1 > 28)break;
   data.d = i + dzien - 1;
   data.m = 2;
   data.r = rok;
   vDest.push_back(data); 
  }   
 } 
 }
//===================/1582/====================================================

tmpDzien = WTOREK;
 if(rok > 1582)
 {
  bool bylPrzestepny = false;
 for(int i = 1583 ; i <= rok; i++)
 {
  if(bylPrzestepny) tmpDzien += 2; else tmpDzien++;
  if((i % 4 == 0) && (i % 100 != 0) && (i%400 == 0))
  {
  bylPrzestepny = true;  
  }    
 }
 tmpDzien %= 7;
 
 if(rok % 4 == 0)
 {
  for(int i = tmpDzien; i<= 29; i+=7)
  {
   if(i+dzien-1 > 29)break;
   data.d = i + dzien-1;
   data.m = 2;
   data.r = rok;
   vDest.push_back(data); 
  }   
 }
 
  if(rok % 4 != 0)
 {
  for(int i = tmpDzien ; i<= 28; i+=7)
  {
   if(i+dzien-1 > 28)break;
   data.d = i + dzien-1;
   data.m = 2;
   data.r = rok;
   vDest.push_back(data); 
  }   
 } 
 }

}

//====================================================================
void KALENDARZ :: zapiszDzien(const char* d)
{
 if(strcmp(d,"poniedzialek") == 0)
 {
  dzien = PONIEDZIALEK;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: poniedzialek"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
  if(strcmp(d,"wtorek") == 0)
 {
  dzien = WTOREK;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: wtorek"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
  if(strcmp(d,"sroda") == 0)
 {
  dzien = SRODA;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: sroda"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
  if(strcmp(d,"czwartek") == 0)
 {
  dzien = CZWARTEK;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: czwartek"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
  if(strcmp(d,"piatek") == 0)
 {
  dzien = PIATEK;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: piatek"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
  if(strcmp(d,"sobota") == 0)
 {
  dzien = SOBOTA;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: sobota"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
  if(strcmp(d,"niedziela") == 0)
 {
  dzien = NIEDZIELA;
  #ifdef __DEBUG
  cout<<"D: niedziela"<<endl;
  #endif 
  return;                
 }
 
 dzien = NIEZNANY;return;
}

//=====================================================================
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT