Kodowanie 5-bitowe
Kod był wyświetlany 1192 razy.
  /*
Name: Kodowanie 5-bitowe
Copyright: GPL GNU
Date:24-02-09 22:00
Description: Wartoscia binarnym od 1 do 26 przypisano kolejne litery 
alfabetu lacinskiego, wartosci 27 przypisano spacje
*/

#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
string ciag;
int dlugosc,i=0,dec[100];
cout<<"\n\tPodaj ciag bitow: ";
cin>>ciag;
dlugosc=ciag.length();
while(dlugosc>0)
{
        dec[i]=0;
        for(int y=0;y<5;y++)
        {
            if(ciag[dlugosc-1]=='1')
            dec[i]+=(int)pow(2.0,y);
            dlugosc--;
        }
        i++;
        
}
cout<<"\n\tCiag odczytany zostal jako: ";
while(i>0)
{
     if(dec[i-1]>0&&dec[i-1]<27)
     {
     cout<<(char)(dec[i-1]+64);
     }
     else if(dec[i-1]==27)
     cout<<" ";
     i--;
}
cout<<"\n\n\t";
system("pause");
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT