Formatowanie liczb za pomocą manipulatorów setw(),setiosflags(ios::showpoint|ios::fixed)<
Kod był wyświetlany 2580 razy.
  /*
 Name: Formatowanie liczb za pomocą manipulatorów setw(),setiosflags(ios::showpoint|ios::fixed)<<setprecision(),setprecision()
 Copyright: GPL GNU
 Date: 23-12-11 17:56
 Description: 
*/

# include <iostream>  
# include <iomanip.h>
using namespace std;

int main()      
{        
 int a,b,c,d,e;
 cout<<"\n\n\tPodaj 5 - liczb naturalnych: "<<endl<<endl;
 cin>>a>>b>>c>>d>>e;
 
 system("cls");
 
 std::cout<<"\n\n\t Liczby naturalne niesformatowane"<<endl;
 cout<<a<<endl;     
 cout<<b<<endl;
 cout<<c<<endl;
 cout<<d<<endl;
 cout<<e<<endl;
 
 cout<<"\n Liczby naturalne sformatowane"<<endl<<endl;
 cout<<setw(5)<<a<<endl; 
 cout<<setw(5)<<b<<endl;
 cout<<setw(5)<<c<<endl;
 cout<<setw(5)<<d<<endl;
 cout<<setw(5)<<e<<endl;
 
 cout<<"\n Nacisnij dowolny klawisz "<<endl;
 cin.ignore();
 getchar();
 
 double f=10987.600;
 cout<<"\n\n\t Liczby rzeczywiste niesformatowane"<<std::endl<<std::endl;
 cout<<f<<endl;  
 float g=100.0;
 cout<<g<<endl;
 double h=987.657893;
 cout<<h<<endl;
 double i= 579.6236564;
 cout<<i<<endl;
 double j= 2274.552335347;
 cout<<j<<endl;
 double k=174.1244635;
 cout<<k<<endl;
 
 float x=4973.154777;
 cout<<x<<endl;
 
 double z=502473.66631;
 cout<<z<<endl;
 double q=0.000345678;
 cout<<q<<endl;
 
 cout<<"\n Liczby rzeczywiste sformatowane"<<endl;
 cout<<setiosflags(ios::showpoint|ios::fixed)<<setprecision(3); 
 cout<<setw(10)<<f<<endl; 
 cout<<setw(10)<<g<<endl;
 cout<<setw(10)<<h<<endl;
 cout<<setw(10)<<i<<endl;
 cout<<setw(10)<<j<<endl;
 cout<<setw(10)<<k<<endl;
 
 float y=2373.456777;
 cout<<setw(10)<<y<<endl;
 
 cout<<setw(10)<<z<<endl;
 cout<<setw(10)<<setprecision(3)<<q<<endl;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;     
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT