cin.getline()
Kod był wyświetlany 1396 razy.
  /*
 Name: cin.getline()
 Copyright: GPL GNU
  Date: 10-04-10 16:53
 Description: 
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
 char imie[256], nazwisko[256];
 cout << "Podaj imie: ";
 cin.getline(imie,256);
 cout << "\n\n\tPodaj nazwisko: ";
 cin.getline (nazwisko,256);

 cout << "\n\n\t Twoje nazwisko i imie to: "<<imie <<"  "<<nazwisko;

 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT