Wprowadzanie liczb rzeczywistych, wyświetlanie ich bez formatowania oraz z formatowaniem
Kod był wyświetlany 1561 razy.
  /*
 Name: Wprowadzanie liczb rzeczywistych, wyświetlanie ich bez formatowania oraz z formatowaniem
 Copyright: GPL GNU
 Date: 06-01-12 13:42
 Description: 
*/


# include <iostream>
# include <iomanip>
# include <stdlib.h>
using namespace std;

int main()
{ 
 float x;
  
 cout<<"\n\tWprowadz liczbe rzeczywista z 5 miejscami po przecinku: "; 
 cin>>x;            
 
 cout<<setiosflags(ios::showpoint | ios::fixed)<<setprecision(4); //ustalenie precyzjii do wyświtlania liczby
 cout<<"\n\n\tWprowadzono: "<<setw(10)<<x<<endl<<endl; // setw() - ustawienie szerokości pola:
            
 
 cout<<"\tRozmiar zmiennych typu float "<<sizeof(float)<<endl;    
 cout<<"\n\tNacisnij dowolny klawisz "<<endl;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT