Liczby względnie pierwsze w przedziale
Kod był wyświetlany 1594 razy.
  /*
 Name: Liczby względnie pierwsze w przedziale <a,b>
 Copyright: GPL GNU
 Date: 23-09-12 
 Description: 
*/
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 unsigned int a,b,liczba,az,bz,i,tmp;

 
 cout<<"\n\n\t Podaj prawy i lewy kraniec przedzialu: ";
 cin >> a >> b ;
 if(a>b)
 swap(a,b);
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe: ";
 cin>>liczba;
 
 cout<<"\n\n";
 for(i = a; i <= b; i++)
 {
  az = i; bz = liczba;
 
  while(bz)
  {
   tmp = bz;
   bz = az % bz;
   az = tmp;
  }
  if(az == 1)
   cout << "\t"<<i;
 }
 cout << endl;
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
} 
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT