Odchylenie liczby od średniej
Kod był wyświetlany 1505 razy.
    /*
	Name: Wartosc najblizsza sredniej
	Copyright: GPL GNU
	Author: Jakub Pamula
	Date: 03-03-13 22:46
	Description: Szuka wartosci najblizszej sredniej z liczb w tablicy.
*/

#include<iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
	float srednia;
	int n,i,suma=0, dis, closest;
	cout<<"wpisz wielkosc tablicy: ";
	cin>>n;
	int tab[n];
	
	cout<<"wpisz liczby do tablicy: ";
	for(i=0;i<n;i++)
	{
	cin>>tab[i];	
	suma=tab[i]+suma;
	}
	
	srednia=(float) suma/n;
	closest=tab[0];
	
	if(srednia<tab[0])
	dis=tab[0]-srednia;
	else
	dis=srednia-tab[0];
	
	for(i=1;i<n;i++)
	if(unsigned (srednia-tab[i])<dis)
	{
	if(srednia<tab[0])
	dis=tab[0]-srednia;
	else
	dis=srednia-tab[0];	
		closest=tab[i];
	}
	cout<<"najblizsza sredniej jest: "<<closest;
	cin.ignore();
	getchar();
	return 0;
	
	
}    
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT