Anagramy pobieranie danych z pliku
Kod był wyświetlany 1559 razy.
  /*
	Name: Anagramy pobieranie danych z pliku
	Copyright: GPL GNU 
	Date: 22-03-13 08:00
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <vector>

using namespace std;

string abc="abcdfghijklmnopqrstuvwxyz";

int id(string a) //ustala miejsce litery w alfabecie
{
  int i;
  for(i=0 ; i<abc.size() ; i++)
  {
    if(a[0]==abc[i])
    {
      return i;
    }
  }
}
string sortowanko(string slowo) //sortowanie znaków w tekście
{
  string a;
  string b;

  for(int i=slowo.size()-1 ; i>=1 ; i--)
  {
    for(int j=0 ; j<i ; j++)
    {
      a=slowo[j];
      b=slowo[j+1];
      if(id(a)>id(b))
      {
        swap(slowo[j],slowo[j+1]);
      }
    }
  }
  return slowo;
}
int main()
{
  
	vector <string> tab;
  string a;
  ifstream dane;

  dane.open("dane.txt"); 

  while(!dane.eof()) //wczytywanie danych do tablicy
  {
    dane >> a;
    tab.push_back(a);
  }

  for(int i=0 ; i<tab.size()-1 ; i+=2)
  {
    cout << endl << tab[i] << " " << tab[i+1] << "\t";

    tab[i]=sortowanko(tab[i]);
    tab[i+1]=sortowanko(tab[i+1]);

    if(tab[i]==tab[i+1])
    {
      cout << "Anagramy!";
    }
    else
    {
      cout << "Nie anagramy!";
    }

  }
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT