Anagramy ver. 3
Kod był wyświetlany 1585 razy.
  /*
	Name: Anagramy ver.3
	Copyright: GPL GNU
	Date: 22-03-13 10:32
	Description: 
*/
#include <iostream>
#include <string>
#include <windows.h>
#include <cstdio>
using namespace std;

string abc="abcdfghijklmnopqrstuvwxyz";

int id(string a) //sprawdza miejsce litery w alfabecie
{
  int i;
  for(i=0 ; i<abc.size() ; i++)
  {
    if(a[0]==abc[i])
    {
      return i;
    }
  }
}
string sortowanko(string slowo) //sortowanie
{
  string a;
  string b;

  for(int i=slowo.size()-1 ; i>=1 ; i--)
  {
    for(int j=0 ; j<i ; j++)
    {
      a=slowo[j];
      b=slowo[j+1];
      if(id(a)>id(b))
      {
        swap(slowo[j],slowo[j+1]);
      }
    }
  }
  return slowo;
}

int main()
{
  string slowo_1;
  string slowo_2;
  cout << "\n\n\tPodaj pierwsze slowo: ";
  cin >> slowo_1;
  cout << "\n\tPodaj drugie slowo: ";
  cin >> slowo_2;

  system("cls");

  if(slowo_1.size()!=slowo_2.size())
  {
    cout << "Nie anagramy!";
    getchar();
    return 0;
  }

  slowo_1=sortowanko(slowo_1);
  slowo_2=sortowanko(slowo_2);

  if(slowo_1==slowo_2)
  {
    cout << "Anagramy!";
  }
  else
  {
    cout << "Nie anagramy!";
  }

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT