Szyfr przestawieniowy z tablicą
Kod był wyświetlany 876 razy.
  /*
	Name: Szyfr przestawieniowy z tablicą
	Copyright: GPL GNU
	Date: 27-05-13 22:46
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
 string tekst,sd;
 unsigned n,i,j;


 cout<<"\n\n\tPodaj tekst: ";
 getline(cin,tekst);

 /* ustalenie rozmiaru tablicy dwuwymiarowej, w której zapisywanyc jest tekst*/

 for(n = 1; n * n < tekst.length(); n++);
 
 while(tekst.length() < n * n) 
 tekst += ".";

 /*algorytm szyfrowania i deszyfrowania tekstu*/

 sd = " ";
 for(j = 0; j < n; j++)
  for(i = 0; i < n; i++) 
	  sd += tekst[j + n * i];

cout<<"\n\n\tWyprowadzenie na ekran tekstu zaszyfrowanego lub deszyfrowanego: \n\n";

 cout << sd << endl;

 return 0;
}   
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT