Najczęściej występująca
Kod był wyświetlany 1436 razy.
  /*
	Name: Najczęściej występujące
	Copyright: GPL GNU
	Date: 29-05-13 12:11
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;

int main()
{
  int * tab;
  int ile,i,j;
  int czestosc,element,ile_max, max_element;

  
  cout<<"\n\n\tPodaj ilosc liczb wprowadzanych do tablicy: \n\n";
  cin >> ile;

  /*utworzenie tablicy dynamicznej do przechowywania liczb wprowadzanych z klawiatury*/

  tab = new int[ile];

  /*wczytywanie danych do tablicy*/ 

  for(i = 0; i < ile; i++) 
  cin >> tab[i];

  // szukamy najczęstszego elementu

  ile_max = 0;
  max_element = tab[0] - 1;


  for(i = 0; i < ile - ile_max; i++)
  {
    element = tab[i];
    if(element != max_element)
    {
      czestosc = 1;

      for(j = i + 1; j < ile; j++) 
      if(element == tab[j]) czestosc++;

      if(czestosc > ile_max)
      {
        ile_max = czestosc;
        max_element = element;
      }
    }
  }

  // wyświetlamy wyniki

  cout << "\nElement " << max_element << " wystepuje " << ile_max << " razy.\n\n";

  // usuwamy tablicę dynamiczną

  delete [] tab;
  cin.ignore();
  getchar();

  return 0;
}   
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT