Zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekście
Kod był wyświetlany 985 razy.
  	/*
	Name:Program prezentujący zastosowanie uproszczonego algorytmu Boyer'a-Moore'a do wyszukiwania wzorca w tekście
	Copyright: GPL GNU
	Date: 30-05-13 16:09
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

const int ALPH_START_CHAR = 65; // PIERWSZY ZNAK
const int ALPH_STOP_CHAR = 122; // OSTATNI ZNAK

int main()
{
  // Łańcuch do przeszukania
  std::string s;
  // Wzorzec do wyszukania
  std::string pattern;
  std::cout << "Podaj lancuch znakow: ";
  std::cin >> s;
  std::cout << "Podaj wzorzec: ";
  std::cin >> pattern;

  int occur_last[ALPH_STOP_CHAR - ALPH_START_CHAR + 1];

  for (int i = 0; i <= ALPH_STOP_CHAR - ALPH_START_CHAR; i++)
  {
    occur_last[i] = -1;
  }
  for (int i = 0; i < pattern.length(); i++)
  {
    occur_last[pattern[i] - ALPH_START_CHAR] = i;
  }

  int pattern_position = 0;
  int i = 0;
  while (i <= s.length() - pattern.length())
  {
    int j = pattern.length() - 1;
    while ((j > -1) && (pattern[j] == s[i + j]))
    {
      j--;
    }
    if (j == -1)
    {
      while (pattern_position < i)
      {
        pattern_position++;
      }
      pattern_position++;
      std::cout << "ZNALEZIONO WZORZEC NA POZYCJI: " << pattern_position << std::endl;
      i++;
    }
    else
    {
      i += std::max(1, j - occur_last[s[i + j] - ALPH_START_CHAR]);
    }
  }

  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT