Algorytm knutha-morrisa-pratta do wyszukiwania najdłuższego wzorca
Kod był wyświetlany 1133 razy.
  /*
	Name: Program prezentujący zastosowanie algorytmu knutha-morrisa-pratta do wyszukiwania najdłuższego wzorca
	Copyright: GPL GNU
	Date: 01-06-13 19:47
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

int main()
{
  // Łańcuch do przeszukania
  std::string s;
  // Wzorzec do wyszukania
  std::string pattern;
  std::cout << "Podaj lancuch znakow: ";
  std::getline(std::cin,s);
  std::cout << "Podaj wzorzec: ";
  std::cin >> pattern;
  //Długości maksymalnych prefixów/suffixów
  int PI[pattern.length() + 1];

  PI[0] = -1;
  int suff_length = -1;
  for (int i = 1; i <= pattern.length(); i++)
  {
    while ((suff_length > -1) && (pattern[suff_length] != pattern[i - 1]))
    {
      suff_length = PI[suff_length];
    }
    suff_length++;
    if ((i == pattern.length()) && (pattern[i] != pattern[suff_length]))
    {
      PI[i] = suff_length;
    }
    else
    {
      PI[i] = PI[suff_length];
    }
  }

  //Pozycje wzorca
  int pattern_position = 0;
  suff_length = 0;
  for (int i = 0; i < s.length(); i++)
  {
    while ((suff_length > -1) && (pattern[suff_length] != s[i]))
    {
      suff_length = PI[suff_length];
    }
    if (++suff_length == pattern.length())
    {
      while (pattern_position < i - suff_length + 1)
      {
        pattern_position++;
      }
      std::cout << "Znaleziono wzorzec na pozycji: " << pattern_position
          << std::endl;
      pattern_position++;
      suff_length = PI[suff_length];
    }
  }
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT