Liczby super pierwsze
Kod był wyświetlany 1633 razy.
  /*
	Name: Liczba super pierwsza
	Copyright: GPL GNU
	Author: Amadeusz Wach
	Date: 30-09-13 18:42
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include<stdlib.h>
#include <cmath>

using namespace std;

//Funckja sprawdza czy liczba jest liczbą pierwszą
bool isPrime(string liczba){
   //Zmiana typu liczby ze string na int
   int n = atoi(liczba.c_str());
   if(n != 2){
     if(n%2 == 0) return false;
     
     int licznik = 3;
     for(int i = 3; i <= sqrt(n); i+= 2){
       if( n % i == 0 ) return false;  
     }
     
     
   }else return true;
   return true;
}
bool isPrimeForInt(int liczba){
   //Zmiana typu liczby ze string na int
   
   if(liczba != 2){
     if(liczba%2 == 0) return false;
     
     int licznik = 3;
     for(int i = 3; i <= sqrt(liczba); i+= 2){
       if( liczba % i == 0 ) return false;  
     }
     
     
   }else return true;
   return true;
}

bool isNumberSumPrime(string liczba){
   int tmpSuma = 0;
   for(int i = 0; i < liczba.size(); i++){
      int tmpLiczba = atoi(liczba.substr(i,1).c_str());
      tmpSuma += tmpLiczba;
       
   }
   
   return isPrimeForInt(tmpSuma);
   
}
int main(){
  
  string liczba;
  
  cin >> liczba; // wczytujemy liczbę
  
  if(isPrime(liczba)){
            if(isNumberSumPrime(liczba)){cout << "Liczba jest liczba superpierwsza" << endl;}else{cout << "Suma cyfr podanych liczb nie jest liczba parzysta" << endl;}
  }else{cout << "Podana liczba nie jest liczbą pierwszą" << endl;}          
  
  
  system("pause");
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT