Algorytmy matura 2012
Kod był wyświetlany 1492 razy.
    /*
	Name: Trójkąt Pascala zadanie maturalne 2012
	Copyright: GPL GNU
	Author: Amadeusz Wach
	Date: 05-11-13 12:52
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <stdlib.h>
#include <cmath>

using namespace std;

int ileCyfr(long long liczba){
	return ((int)log10(liczba)+1);
	
}

int main(){
	
	ofstream plik;
	plik.open("wynik5.txt");
	
	const int zakres = 30;
	long long ** tablica = new long long * [zakres];
	for(int i = 0; i < zakres; i++) tablica[i] = new long long [zakres];
	
	
	for(int i = 0; i<zakres; i++){
	
	tablica[i][0] = 1;
	tablica[i][i] = 1;
	
		for(int j = 1; j < i; j++){
			tablica[i][j]=tablica[i-1][j-1] + tablica[i-1][j];
		}
	}

	int wiersz = 10;
	int max = tablica[wiersz-1][0];
	
	for(int i = 0; i < wiersz; i++){
		
		if(max < tablica[wiersz-1][i]) max = tablica[wiersz-1][i];
		
	}
	
	cout << max << endl;
	plik << max << endl;
	
	wiersz = 20;
	max = tablica[wiersz-1][0];
	
	for(int i = 0; i < wiersz; i++){
		
		if(max < tablica[wiersz-1][i]) max = tablica[wiersz-1][i];
		
	}
	
	cout << max << endl;
	plik << max << endl;
	
	wiersz = 30;
	max = tablica[wiersz-1][0];
	
	for(int i = 0; i < wiersz; i++){
		
		if(max < tablica[wiersz-1][i]) max = tablica[wiersz-1][i];
		
	}
	
	cout << max << endl;
	plik << max << endl;
	
	for(int i = 0; i < zakres; i++){
		int licznik = 0;
		for(int j = 0; j <= i; j++){
			
			licznik += ileCyfr(tablica[i][j]);	
			
		}
	cout << i+1 << " " << licznik << endl;	
	plik << i+1 << " " << licznik << endl;	
	}
	for(int i = 0; i < zakres; i++){
		bool stan = true;
		for(int j = 0; j <= i; j++){
			
			if(tablica[i][j]%5 == 0) stan = false;	
			
		}
		if(stan){
			cout << i+1 << endl;	
			plik << i+1 << endl;
		}
	}
	
	for(int i = 0; i<zakres; i++){
		
		for(int j = 0; j <= i; j++){
		
			if(tablica[i][j]%3 == 0){ cout << "X"; plik << "X";} else { cout << " "; plik << " ";}
			
		}
	cout << endl;
	plik << endl;
	
	}
	plik.close();	
	for(int i = 0; i < zakres; i++) delete[] tablica[i];
	delete[] tablica;
	
	system("pause");	
	return 0;
	
}    
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT