Odczytywanie zawartości pliku z pominieciem bialych znakow
Kod był wyświetlany 1320 razy.
  /*
 Name: Odczytywanie zawartości pliku z pominięciem białych znaków
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 14-01-08 23:05
 Description: 
*/
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;

 int main()
  {
   char x;
   string tekst;
   
   cout<<"\n\n\tProgram wyswietla zawartosc wskazanego pliku";
   cout<<"\n\tz pominieciem bialych znakow";
   cout<<"\n\n\tPodaj nazwe pliku ";
   cin>>tekst;
   
    cout<<"\n\n\t";
    ifstream nazwa(tekst.c_str()); // odczyt z pliku
    
    /*wyprowadzenie tekstu znak po znaku z pominieciem bialych znakow*/  
      if(nazwa)
       {
        while(nazwa>>x) 
        cout<<x;
       }
    
    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
   }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT