Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowo
Kod był wyświetlany 1270 razy.
  /*
Name:Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowo
Copyright: GPL GNU
Author WJL
Date: 12.02.2009
Description: Zapis do pliku liczb z tablicy generowanych losowo
*/

#include <fstream>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
#include <iostream>

using namespace std;

/*Deklaracja bibliotek*/
int main (void)
{
  int koniec;
  int i,k=0;

 /*Otwarcie, wykasowanie i zamknięcie pliku tekstowego przechowujšcego liczby*/

  ofstream liczby;
  liczby.open ("liczby.txt",ios::trunc);
  liczby.close ();

  cout<<"\n\n\t\tPodaj koniec przedzialu: ";
  cin>>koniec;

  /*Deklaracja tablicy dynamicznej*/
  int *TAB=new int [koniec];

  cout<<"\n\n";
  cout<<"Generuje tablice...";

  /*zapis do pliku tekstowego liczb*/
  cout<<"\n\n";
  liczby.open ("liczby.txt",ios::app);


  srand(time(NULL));
  for (i=1;i<=koniec;i++)
  {
    TAB[i]=rand() % koniec + 1;
    cout<<TAB[i]<<"\t\t";
    liczby<< TAB[i] <<endl;
   }
   liczby.close();

delete []TAB;
cin.ignore();
getchar();

return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT