Użycie zmiennej wskaźnikowej na funkcję na przykładzie funkcji potęgującej
Kod był wyświetlany 1899 razy.
   /*
 Name: Użycie zmiennej wskaźnikowej na funkcję na przykładzie funkcji potęgującej
 Copyright:GPL GNU 
 Date: 03-04-10 20:47
 Description: 
 program pokazuje użycie zmiennej wskaźnikowej na funkcję na przykładzie funkcji
 potęgującej
 Potega - zmienna wskaźnikowa na funkcję
 Potega1 - funkcja rekurencyjna
 Potega2 - funkcja iteracyjna
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

long Potega1(long _liczba, unsigned long _wykl);
long Potega2(long _liczba, unsigned long _wykl);

long (*Potega)(long _liczba, unsigned long _wykl);

int main()
{
  long liczba, wykladnik, numer;
  
  cout << "Wybierz numer funkcji" << endl;
  cout << "1. Rekurencyjna" << endl;
  cout << "2. Iteracyjna" << endl;
  cin >> numer;
  
  if(numer == 1) Potega = &Potega1;
  else if(numer == 2) Potega = &Potega2;
  else
  {
    cout << "Zly numer funkcji!" << endl;
    getch();
    return 1;
  }
  
  cout << "Podaj liczbe do potegowania: ";
  cin >> liczba;
  cout << "Podaj wykladnik potegi: ";
  cin >> wykladnik;
  
  liczba = Potega(liczba, wykladnik);
  
  cout << "Wynik potegowania: " << liczba;
  getch();
}
long Potega1(long _liczba, unsigned long _wykl)   // potęgowanie metodą rekurencyjną
{
  if(_wykl) return _liczba*Potega1(_liczba, _wykl-1);
  else return 1;
}


long Potega2(long _liczba, unsigned long _wykl)  // potęgowanie metodą iteracyjną
{
  long temp=_liczba;
  while(--_wykl) temp *= _liczba;
  return temp;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT