Odczyt danych z pliku
Kod był wyświetlany 1509 razy.
  /*
 Name: Odczyt danych z pliku
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 12-04-10 21:57
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
  long int tab[100];
  int i, n=0;
  long int a;
  ifstream odczyt("dane.txt");
  if(!odczyt)
  {
   cout<<"\n\n\t Nie mozna odczytac liczb";
   cout<<"\n\t Sprawdz czy istnieje plik dane.txt gdzie bedzie znajdowac sie";
   getchar();
   return 0;
  }
  i=0;
  while(!odczyt.eof())
  {odczyt>>a;
  tab[i]=a;
  i++;}
  n=i;
  odczyt.close();
  cout<<"\n\n\t Tablica pobrana z pliku: \n\n";
  for(i=0;i<n;i++)
  cout<<tab[i]<<"\t";
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT