Odczyt danych z pliku
Kod był wyświetlany 1198 razy.
    /*
  Name: Odczyt danych z pliku
  Copyright: GPL GNU
  Author: WJL
  Date: 12-04-10 21:57
  Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
    long int tab[100];
    int i, n=0;
    long int a;
    ifstream odczyt("dane.txt");
    if(!odczyt)
    {
      cout<<"\n\n\t Nie mozna odczytac liczb";
      cout<<"\n\t Sprawdz czy istnieje plik dane.txt gdzie bedzie znajdowac sie";
      getchar();
      return 0;
    }
    i=0;
    while(!odczyt.eof())
    {odczyt>>a;
    tab[i]=a;
    i++;}
    n=i;
    odczyt.close();
    cout<<"\n\n\t Tablica pobrana z pliku: \n\n";
    for(i=0;i<n;i++)
    cout<<tab[i]<<"\t";
    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
}    
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT