Zapis do pliku
Kod był wyświetlany 1842 razy.
  /*
	Name: Zapis do pliku
	Copyright: GPL GNU
	Author: WJL
	Date: 18-02-14 08:49
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main()
{
  string const nazwaPliku("dane.txt");
  ofstream Strumien(nazwaPliku.c_str());
 
  if(Strumien)
  {
    Strumien << "Pierwszy zapis do pliku" << endl;
    Strumien << 42.1337 << endl;
    int liczba=1001;
    Strumien << "Zapisano liczbe " << liczba << endl;
  }
  else
  {
    cout << "BŁĄD: nie można otworzyć pliku." << endl;
  }
    
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT